Usługi IT

Z początkiem kwietnia 2021 roku na terenie kompleksu Vipol Plaza będą dostępne usługi IT w następującym zakresie:

– realizacja i usuwanie problemów lub awarii dot. całej infrastruktury informatycznej firm oraz jej użytkowników

– utrzymanie ciągłości pracy środowiska informatycznego
/pogwarancyjne naprawy, reinstalacje i rekonfiguracje komputerów stacjonarnych i serwerów; rekonfiguracje sieci komputerowych LAN, WAN i WiFi; aktualizacje i upgade oprogramowania serwerowego, stacji roboczych i aktywnego sprzętu sieciowego; zarządzanie kopiami danych zarówno stacji roboczych jak i serwerów; rozwiązaniami bezpieczeństwa sieci oraz zabezpieczeń antywirusowych stacji roboczych; diagnozowaniem i eliminacją słabych punktów oraz zwiększenie wydajności infrastruktury IT; zabezpieczeniem dostępu do sieci firmowej/

– helpdesk /bieżąca pomoc użytkownikom stacji roboczych w zakresie obsługi i rozwiązywania problemów informatycznych/

– administracja i monitoring systemów IT /administrowanie:*serwerami wiodących marek, *systemami operacyjnymi (m.in. Microsoft Windows, Linux, Unix), *usługami zainstalowanymi na serwerach i wirtualnych środowiskach, *rozwiązaniami opartymi o wirtualizację (Hyper-V, Xen, KVM) i Cloud Computing wiodących marek, *urządzeniami sieciowymi (routery, switche, drukarki, koncentratory VPN, acces pointy wifi); monitoring wszystkich aktywnych urządzeń sieciowych, serwerów i stacji roboczych; zarządzanie pocztą e-maill i stronami WWW/

– wdrażanie oraz migracja systemów IT / instalowanie i konfiguracja: *serwerów, komputerów, laptopów, elementów aktywnych sieci i oprogramowania pod potrzeby lub dostarczoną specyfikację przez klienta, *rozwiązań oparty na wirtualizacji (Hyper-V, Xen, KVM) i Cloud Computing wiodących marek; migracja do nowszego sprzętu lub oprogramowania przy zachowaniu starej funkcjonalności/.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Pauliną Urbanek /e-mail: p.urbanek@vipol.pl, tel. 601234323/.