Budynki – Buildings

Obecnie na terenie kompleksu zlokalizowane są trzy biurowce klasy A/B+ o powierzchni najmu ponad 11 tys. m². Plany inwestycyjne obejmują budowę kolejnych nowoczesnych biurowców. Docelowo kompleks składać się będzie z czterech budynków o powierzchni około 33 tys. m².

Actually, in the Vipol Plaza complex area there are three office buildings, class A/B+, with the leasable area of over 11 thousands m². Investment plans involve another modern office buildings. Ultimately, the complex will consist of four office building with the area of about 33 thousands m².


VIPOL PLAZA IV

gc_wola_budynek_01zd-1a

Najmłodszy spośród biurowców kompleksu VIPOL PLAZA to nowoczesny budynek o powierzchni całkowitej 7181 m². Restauracja z ogródkiem, sala VIP, terminal ładowania samochodów, myjnia samochodowa i garaż podziemny stanowią dopełnienie szerokiego spektrum zalet określającego to wyjątkowe miejsce.

Ilość kondygnacji nadziemnych:              VII

Ilość kondygnacji podziemnych:              I

Powierzchnia piętra:                              690 – 820 m²

Współczynnik powierzchni wspólnych:  6.9 %

Niezależne windy z kontrolą dostępu

Garaż podziemny

Parking naziemny

Przestronna recepcja

Reprezentacyjny podjazd od strony ul. Młynarskiej

Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

The newest of Vipol Plaza complex buildings is a modern building with total area of 7181 m². Restaurant with garden, VIP room and carwash complete a wide spectrum of amenities provides to the tenants of this extraordinary place.

Number of storeys above ground:         VII

Number of storeys underground:           I

Floor  Area:                                        690 – 820 m²

Add-on factor:                                     6.9 %

Independent elevators with an Access Control System

Underground garage                                   

Above ground Parking

Spacious reception

Representative driveway at Młynarska Street

Building adapted to the needs of the disabled

VIPOL PLAZA III

        M48 nocą 5

Usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Młynarskiej i przystanku tramwajowego biurowiec o łącznej powierzchni prawie 3300 m² to nowoczesny, pięciopiętrowy budynek, zaprojektowany według najnowszych standardów. Młynarska 48 to przeszklony, klimatyzowany biurowiec z nowoczesną, przestronną recepcją i w pełni wyposażonym centrum konferencyjnym.

Ilość kondygnacji nadziemnych:              VI

Ilość kondygnacji podziemnych:              I

Powierzchnia piętra:                              420 – 580

Współczynnik powierzchni wspólnych:  6.9 %

Niezależna winda z kontrolą dostępu

Parking naziemny

Przestronna recepcja

Reprezentacyjny podjazd od strony ul. Młynarskiej

Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych


Office situated near to the Młynarska Street and a tram stop is a modern, five floor building, with total space almost 3300 m², projected in the highest standards. Młynarska 48 is a glass building with air-conditioning, spacious reception and a fully equipped conference center.

Number of storeys above ground:         VI

Number of storeys underground:           I

Floor  Area:                                        420 – 580 m²

Add-on factor:                                     6.9 %

Independent elevator with an Access Control System

Above ground Parking

Spacious reception

Representative driveway at Młynarska Street

Building adapted to the needs of the disabled

VIPOL PLAZA II

                                                                          VPI

Budynek o powierzchni całkowitej 1177 jest najmniejszym spośród wszystkich nieruchomości kompleksu VIPOL PLAZA. Klimatyzowany, przeszklony, samodzielny biurowiec z recepcją położony tuż obok przystanku tramwajowego i ulicy idealnie nadaje się do wynajęcia dla małych i średnich firm.

Ilość kondygnacji nadziemnych:              III

Ilość kondygnacji podziemnych:              I

Powierzchnia piętra:                              300 – 340

Współczynnik powierzchni wspólnych:  6.9 %

Niezależna winda

Parking naziemny

Przestronna recepcja

Reprezentacyjny podjazd od strony ul. Młynarskiej

Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych


Building with a total area of 1177 m² is the smallest from all VIPOL PLAZA complex properties. Air-conditioned, glass, stand alone building with reception situated close by tram stop is an optimal offer for small and medium-sized companies.

Number of storeys above ground:         III

Number of storeys underground:           I

Floor  Area:                                        300 – 340 m²

Add-on factor:                                     6.9 %

Independent elevator with an Access Control System

Above ground Parking

Spacious reception

Representative driveway at Młynarska Street

Building adapted to the needs of the disabled